In 2013 is workNtrain ontstaan als antwoord van SD Worx Staffing Solutions aan Boston Scientific in Kerkrade om te komen tot een rendement strategie om medewerkers te helpen flexibele en nieuwe combinaties te maken
tussen eigen competenties en die van anderen.
Centraal stond het verwachtingspatroon van Boston Scientific om door het gericht mobiliseren van het volledige potentieel van haar organisatie meer probleemoplossend en innoverend vermogen te kunnen genereren om de positie in haar markt –medical devices – te verstevigen. Een markt die uitstrekt over grenzen heen en waarin ontwikkelingen elkaar met grote snelheid en grote onvoorspelbaarheid opvolgen. Een trend die je ook ziet in vrijwel alle andere sectoren en marktsegmenten in Nederland.

Begin 2016 heeft inmiddels bij Boston Scientific de vijfde workNtrain groep haar traject afgerond en heeft dit innovatiegroei-
model zich bewezen. workNtrain stimuleert het wij-gevoel en maakt mensen zelfstandiger en bewuster, zodat ze beter kunnen zijn dan wie ze zelf denken te zijn. Aan alle randvoorwaarden zoals hieronder geformuleerd is voldaan:
  • verstevigen concurrentie- en marktpositie van Boston Scientific
  • verbeteren werkgever en sector aantrekkelijkheid van medical devices in de regio
  • verhogen procesefficiency
  • uitbouwen employability van de medewerker zelf en daarmee versterken werkgeversimag
Meer inhoudelijke informatie kun je lezen in de brochure.